Οι ιδρυτές του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών «Η Κωνσταντινούπολις»
από το καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών "Η Κωνσταντινούπολις"

Από το καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών «Η Κωνσταντινούπολις» (αρχείο Στρατηγού Χρήστου Δραγούμη)