«Τα Κωνσταντινουπολίτικα είναι μια ιδιαίτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης»

Στην ιδέα της μικρής κοινότητας φαίνεται πως επιστρέφουν οι κάτοικοι της πόλης προκειμένου να συναντηθούν, να μιλήσουν και να λύσουν τα τοπικά τους προβλήματα, δημιουργώντας τα δικά τους «χωριά» μέσα στην πόλη. Μάλιστα διοργανώνουν και συγκεντρώσεις προκειμένου όλο και περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών τους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και ο […]