Οι ιδρυτές του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών “Η Κωνσταντινούπολις”
από το καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών "Η Κωνσταντινούπολις"

Από το καταστατικό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κωνσταντινουπολιτών “Η Κωνσταντινούπολις” (αρχείο Στρατηγού Χρήστου Δραγούμη)