Στην ιδέα της μικρής κοινότητας φαίνεται πως επιστρέφουν οι κάτοικοι της πόλης προκειμένου να συναντηθούν,