Γενική συνέλευση και εκλογές στο Σύνδεσμο Κατοίκων στις 6/2/2022

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου (συνεδρίαση 20ής Ιανουαρίου 2022) ορίστηκε η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 2-2-2022 και ώρα 18.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας google meet, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου:

  1. Έγκριση απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της θητείας του.
  2. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 5-2-2022 και ώρα 11.00, διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας google meet (πατώντας το σύνδεσμο meet.google.com/oed-bsgb-rvd), με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης θα οριστούν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα μεριμνήσουν για την εκλογική διαδικασία.

Χρόνος λήξης της ψηφοφορίας και των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης: 12.00 μ.μ.

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. θα διεξαχθεί διά ζώσης τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από την COVID-19, την Κυριακή 6-2-2022 και ώρα 11.00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Πυλαίας (Αγίου Χριστοφόρου 1).

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού, οι Αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ, όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματέα έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας μέχρι και την 31-1-2022 | αποστολή στο email konstantinoupolitika@gmail.com

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την οικονομική τακτοποίηση κάθε μέλος οφείλει να καταβάλλει τη συνδρομή των τελευταίων δύο (2) ετών, ήτοι 10 ευρώ κατ’ άτομο. Αυτό θα γίνει με καταβολή στο χώρο του ΚΑΠΗ πριν την ψηφοφορία.

 

Συνοικισμός Κωνσταντινουπολιτών, 22-1-2021

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου