Επιστολή για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας στα Κωνσταντινουπολίτικα

Επιστολή με αφορμή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91/16-3-2018 επιστολή του Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης αλλά και έντονων παραπόνων και δυσαρέσκειας, που φτάνει τα τελευταία χρόνια μέχρι και σήμερα, στο Σύνδεσμο Κατοίκων από γονείς του Συνοικισμού, τ δ.σ. έστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης με κοινοποίηση στους Ελένη Γιαννούδη, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Ηλία Παρασκευά, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, και Κωνσταντίνο Κόμπο, Διευθυντή 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας. 

Με την επιστολή υπενθυμίζουμε τη θέση του Συνδέσμου όπως εκφράστηκε από τον Ιούνιο 2015, ενόψει τότε της έναρξης λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας που βρίσκεται στον Συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών:

Α) Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας πρέπει να φοιτούν κατά προτεραιότητα τα παιδιά που κατοικούν πραγματικά στο Συνοικισμό, εξάλλου αυτά κατοικούν και πιο κοντά στο σχολείο –αυτό προκύπτει και από την συνήθη εφαρμογή του συστήματος των «όμορων κύκλων» ώστε να εγγράφονται σε κάποιο σχολείο όσοι κατοικούν πιο κοντά (η οποία στην περίπτωση του 3ου Δημοτικού δεν εφαρμόστηκε!)

Β) Να μην επιβαρυνθεί κι άλλο το ήδη υπερφορτωμένο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, όπως δυστυχώς συνέβη τα προηγούμενα χρόνια

Γ) Να ξεκινήσει η ανέγερση ενός νέου δημοτικού σχολείου στην περιοχή κάτω από τη 17η Νοέμβρη, το οποίο τόσο έχει ανάγκη η περιοχή μας και η Πυλαίας.

180317 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ 3ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ