Η απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα ηχοπετάσματα

150425 ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΛόγω περιορισμένων πιστώσεων η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιφερειακή οδό είναι αδύνατη, σύμφωνα με την απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο γραπτό αίτημά μας για την αποκατάσταση ή και την αλλαγή των ηχοπετασμάτων στην περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Πρέπει να πούμε -για να το παρακολουθήσουμε και να πιέσουμε εγκαίρως- ότι υπήρξε υπόσχεση ότι θα τεθεί στον προγραμματισμό του 2016.