Η απάντηση του Αντιδημάρχου για το θέμα των επικίνδυνων αδεσπότων στο Συνοικισμό

Με επιστολή του προς το Σύνδεσμο Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών, ο Αντιδήμαρχος Γ. Μπαμπαράτσας ενημερώνει για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με τα αδέσποτα. Διαβάστε την επιστολή στο συνημμένο έγγραφο.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ

180322 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ