Ο Δήμος οφείλει να μην άρει το χαρακτηρισμό ως “κοινωφελή”

Διαβάστε τη νέα επιστολή που στείλαμε στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τα ελεύθερα οικόπεδα κάτωθεν της οδού Βάρναλη.

247. Eπιστολή για τα οικόπεδα του Ο.Τ. Γ666α

varvali katothen