Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου στις 7/10

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου (συνεδρίαση 29.08.2016) ορίστηκε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 30.09.2018 και ώρα 10.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας (Σεφέρη 24), με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συνδέσμου:

  1. Έγκριση απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. για τα πεπραγμένα όλης της θητείας του.
  2. Έγκριση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Κυριακή 7.10.2018, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών, διευκρινίζουμε, ότι η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας (Σεφέρη 24). Παρακαλείσθε να προσέλθετε την ακριβή ώρα έναρξης της συνέλευσης (10.30) έτσι ώστε διεξαχθεί κανονικά και χωρίς περιττές καθυστερήσεις η Γενική Συνέλευση να μην ταλαιπωρηθεί κανείς.

Σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική.

Χρόνος λήξεως ψηφοφορίας και εργασιών της Γενικής Συνέλευσης: 14.00 μ.μ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού, οι Αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ, όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ελεγκτι­κής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματέα έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας, το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Κωνσταντινουπολίτικα, 13-9-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο