Τι αποφάσισε το ΣΥΠΟΘΑ – Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τον τελευταίο ελεύθερο χώρο στο Συνοικισμό

varnaliΑυτή είναι η απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ επί του ζητήματος των οικοπέδων κάτωθεν της Βάρναλη, τα οποία οι κάτοικοι του Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών διεκδικούμε να παραμείνουν ελεύθερα ή προς εκπαιδευτική χρήση, όπως προβλεπόταν από την ίδρυση του Συνοικισμού.

Κατά της απόφασης αυτής, ο Σύνδεσμος -εκπροσωπώντας τους κατοίκους του Συνοικισμού (κατατέθηκαν στο Δήμο και στο ΣΥΠΟΘΑ περί τις 400 υπογραφές) θα καταθέσει ένσταση του άρθρου 154, την οποία μαζί με τη γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη θα τη στείλει στην Περιφέρεια για την τελική απόφαση.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια να ανατρέψουμε μια απαράδεκτη απόφαση που εξυπηρετεί συμφέροντα ιδιωτών και όχι του κοινωνικού συνόλου, όπως θα όφειλε.

 

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 160715 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΠΟΘΑ

 

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την από 29-06-2016 εισήγηση της ΔΙΠΕΧΩΣ ΠΚΜ και τους παρευρισκόμενους και τα στοιχεία που κατέθεσαν στο Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί ομόφωνα, των παρισταμένων, σύμφωνα με την εισήγηση :

  1. Την έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ666α στην περιοχή Κωνσταντινοπολιτών της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με:

α) τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων του χώρου Γ υμνασίου – Λυκείου με στοιχεία Α-Β-Υ-Φ-Τ5-Τ6-Τ-Α, Δ-Γ-Ν-Μ-Κ-Ι-Δ, Λ-Κ-Ι-Θ-Λ και τον χαρακτηρισμό τους ως οικοδομήσιμων χώρων,

β) την επιβολή προκηπίων πλάτους 3,00 μ. στα πρόσωπα με στοιχεία Τ6-Τ5- Φ, Ν-Μ και Θ-Λ των προαναφερόμενων οικοδομήσιμων τμημάτων του Ο.Τ Γ666α, με ταυτόχρονο καθορισμό υποχρεωτικού ορίου ακαλύπτου χώρου, συμβολιζομένου με μπλε γραμμή σε απόσταση Δ από τα όρια Λ-Κ-Μ, Ι-Κ, Τ-Α, Φ-Υ και 6,00 μ. από τα όρια Α-Β, Θ-Ι και Δ-Γ-Ν με το χώρο Γυμνασίου – Λυκείου,

γ) τον καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης στα παραπάνω νέα οικοδομήσιμα τμήματα του Ο.Τ. Γ666α, όπως αυτοί ισχύουν για την περιοχή, με χρήση γης αυτή της αμιγούς κατοικίας.

δ) το τμήματα με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Π-Α, εμβαδού 314,69 τ.μ. και Δ-Ε-Ζ-Η- Θ-Ι-Δ εμβαδού 119,73 τ.μ., διατηρούν την χρήση Γυμνασίου – Λυκείου ως εισφορά σε γη που επιβλήθηκε με την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, χωρίς την εκ νέου επιβολή εισφοράς σε γη, σύμφωνα με την παρ. 2. του άρθρου 31 του Ν. 4067/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τον Ν. 4315/2014.

σε συμμόρφωση προς τις με αρ. 2420/2012, 1430/2010 και Α243/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και

όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την εισήγηση αυτή.

2 Την διαβίβαση του θέματος στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη για την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κ.Β.Π.Ν.