Ενημέρωση για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας και για τις εγγραφές

Επειδή πολλοί συγκάτοικοί μας ρωτούν για το αν θα λειτουργήσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας (στα Κωνσταντινουπολίτικα) και αν τα παιδιά τους θα υπαχθούν σ’ αυτό, προχωρήσαμε σε κάποιες επαφές και σας ενημερώνουμε:

Τις προηγούμενες μέρες συναντηθήκαμε με την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ελ. Γιαννούδη, συμμετείχαμε στη συνάντηση που οργάνωσε η Ένωση Γονέων και είχαμε επαφή με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών θέσαμε ζητήματα και προσπαθήσαμε να λύσουμε απορίες:
-Ζητήσαμε να φοιτήσουν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο όσα παιδιά κατοικούν στο Συνοικισμό μας -κατά προτεραιότητα όσα σήμερα είναι διασκορπισμένα στο 1ο και στο 4ο Δημοτικό Πυλαίας, εκτός εάν οι γονείς επιθυμούν κάτι διαφορετικό. Η οριοθέτηση που ολοκληρώθηκε «στέλνει» στο 3ο Δημοτικό Πυλαίας τους μαθητές από Κωνσταντινουπολίτικα, από Περαιβού έως Άγιο Χριστόφορο και από εκεί έως το γήπεδο Καραμπουρνιώτη –η πραγματική διευθέτηση θα γίνει μετά το Δεκαπενταύγουστο.
-Ζητήσαμε να μην υπερφορτωθεί το νέο σχολείο
-Η Ένωση Γονέων θέτει προς το Δήμο το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην Πυλαία, που φυσικά το 3ο Δημοτικό δεν μπορεί να το λύσει
-Το αν θα λειτουργήσει το σχολείο είναι καθαρά θέμα του Δήμου (έχει κάνει τις συνδέσεις για φως, νερό τηλέφωνο και να έχει πετύχει τον εξοπλισμό)
-Το 3ο Δημοτικό δεν περιλαμβανόταν στην προκήρυξη των διευθυντών γιατί για να προκηρυχθεί αυτή η θέση πρέπει το σχολείο να λειτουργεί. Εφόσον λειτουργήσει το σχολείο, τότε θα προκηρυχθεί η θέση διευθυντή.
-Ωστόσο, σύλλογος διδασκόντων υπάρχει και το νέο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και χωρίς διευθυντή
-Λόγω του ότι το 3ο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, οι εγγραφές θα γίνουν αναγκαστικά στα υπόλοιπα σχολεία. Μόλις ανοίξει το σχολείο, θα γίνουν μετακινήσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό.
-Τα νήπια που δεν έχουν μεγαλύτερα αδέρφια, θα εγγραφούν σε ένα από τα τρία Δημοτικά σχολεία (1ο, 2ο, 4ο) που βρίσκονται σε λειτουργία, κατ’ επιλογή των γονέων.
-Μετά το πέρας των εγγραφών, δηλαδή στα τέλη Ιουνίου, θα γίνει από το Δήμο ο οριστικός καταμερισμός των μαθητών στα σχολεία (και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο).