Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου κατοίκων του συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών, 
την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 μ.μ. 
στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση  θα πραγματοποιηθεί, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα ορισμένων εκ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης,  την Τρίτη  16 Σεπτεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    Συγχώνευση Σ.Κ.Σ.Κ και νεοϊδρυθέντος αθλητικού σωματείου, μέσω απορρόφησης του τμήματος χάντμπολ.
2.    Καθορισμός ύψους συνδρομής μελών Συνδέσμου.
3.    Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. της 05.05.2014 περί εκκαθάρισης του μητρώου μελών.  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να προσέλθει όποιος κάτοικος του συνοικισμού επιθυμεί να γίνει μέλος του Συνδέσμου προκειμένου να εγγραφεί.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Κεσσόπουλος Ιωάννης    Λιάπης Αργύριος       Ζαβλάρης Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Πρόεδρος              Γεν. Γραμματέας       Αργυρίου Ανδρονίκη, Ταμίας
                                                                      Παπαθανασίου Αικατερίνη, Μέλος