Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συνδέσμου

Τη 17η Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συνδέσμου, μετά τις αρχαιρεσίες  της 10ης Μαρτίου 2014. 
Στα πλαίσια αυτής, παρουσία όλων των νεοεκλεγέντων, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία αναδείχθηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής:

  1. Κεσσόπουλος Ιωάννης,   ως Πρόεδρος
  2. Ζαβλάρης Κωνσταντίνος,    ως Αντιπρόεδρος
  3. Λιάπης Αργύριος,    ως Γενικός Γραμματέας
  4. Αργυρίου Ανδρονίκη,    ως Ταμίας
  5. Παπαθανασίου Αικατερίνη,     ως Μέλος