Συμπληρώστε το ενημερωτικό έντυπο του Συνδέσμου!
Σε μια προσπάθεια να γίνει ο «Σύνδεσμος Κατοίκων Οικισμού Κωνσταντινουπολιτών Πυλαίας Θεσσαλονίκης» ευρύτερα γνωστός στους κατοίκους του οικισμού και να αυξηθεί η συμμετοχή για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τη γειτονιά μας, τοποθετήθηκαν ενημερωτικά έντυπα σε καταστήματα της περιοχής. Στα έντυπα αυτά υπάρχει και φόρμα στοιχείων για συν-κατοίκους μας που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Συνδέσμου ή και να γίνουν μέλη του.
Στόχος του εντύπου είναι καταρχήν η πληροφόρηση των Κωνσταντινουπολιτών για την ύπαρξη των διαδικτυακών μέσων του Συνδέσμου (blog, facebook, twitter) και για τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους ανθρώπους του.
Επιδίωξή μας είναι, όσο το δυνατό περισσότεροι συν-κάτοικοί μας να βρεθούν κοντά μας, συμμετέχοντας ενεργά σ’ όλες τις μελλοντικές δράσεις του Συνδέσμου. Όπως επίσης να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις για τον οικισμό μας. 
Σ’ αυτήν την προσπάθεια ενημέρωσης που κάνουμε, θα θέλαμε αρωγούς κι όλους εσάς που ήδη επισκέπτεστε το  blog. Μεταδώστε το μήνυμά μας σ’ όλους τους γνωστούς σας κατοίκους του οικισμού. Βοηθήστε να γίνει η παρέα μας πιο μεγάλη και πιο ζωντανή!