Να μην αρθεί ο κοινωφελής χαρακτήρας των οικοπέδων κάτωθεν της Βάρναλη!

Με επιστολή προς το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάμε από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη να μην προχωρήσει σε ενέργειες που οδηγούν στην άρση του χαρακτηρισμού ως κοινωφελούς του χώρου που περικλείεται από τις οδούς Βάρναλη – Παπανικολάου – Μενάνδρου – Παλαμά και να προστατεύσει το χώρο ώστε να μην απωλέσει το δημόσιο χαρακτήρα του.

Σε κάθε περίπτωση με την υπ’ αριθμ.245/18.12.2015 επιστολή του Συνδέσμου, ζητούμε να αναβληθεί η συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 21.12.2015, προκειμένου να καταθέσουμε γνωμοδότηση από το νομικό μας σύμβουλο.

Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε τους κατοίκους του Συνοικισμού να παρασταθούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη, τη Δευτέρα 21/12/2015 στις 7 το απόγευμα.

 

“Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

            Σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 19, 20 και 21 θέματα* της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 21.12.2015, και συγκεκριμένα

  1. Λήψη απόφασης επί του αποχαρακτηρισμού του ακινήτου που αποτελεί τμήμα του χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο Ο.Τ. Γ666α, στην Πολεοδομική Ενότητα 4 (Κωνσταντινοπολιτών) της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ιδιοκτησία Κων. Καραβασίλη κ.λπ.) σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α243/2011 απόφαση του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης(Δ.Π.Θ.).
  2. Λήψη απόφασης επί του αποχαρακτηρισμού του ακινήτου που αποτελεί τμήμα του χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο Ο.Τ. Γ666α, στην Πολεοδομική Ενότητα 4 (Κωνσταντινοπολιτών) της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ιδιοκτησίας των κ. Βασίλειου Μπακίρα, Ελπινίκης Λέρα κ.λπ.) σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2420/2012 απόφαση του Στ’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης (Δ.Π.Θ.).
  3. Λήψη απόφασης επί του αποχαρακτηρισμού του ακινήτου που αποτελεί τμήμα του χώρου Γυμνασίου-Λυκείου στο Ο.Τ. Γ666α, στην Πολεοδομική Ενότητα 4 (Κωνσταντινοπολιτών) της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ιδιοκτησίας κ Μαρίας Τράκα) σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1430/2010 Απόφασης του Θ΄ Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Δ.Π.Θ.).

και την απόφαση που καλείστε να λάβετε ως Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη την επιθυμία του Συνδέσμου Κατοίκων να εξακολουθήσει ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου ως κοινωφελούς χώρου εκπαίδευσης για την ανέγερση Γυμνασίου – Λυκείου όπως προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πυλαίας (ΦΕΚ 47Δ/26-1-1988 και ΦΕΚ 811Δ/14-11-1988) εδώ και 27 χρόνια, εγκρίθηκε από τον ΟΡΘΕ και εκκρεμεί η τελική έγκρισή του από το ΥΠΕΚΑ.

            Δεν είμαστε αρμόδιοι ούτε κατάλληλοι να υποδείξουμε τον τρόπο. Ωστόσο έχουμε την άποψη ότι τυχόν άρση του κοινωφελούς χαρακτήρα του υπόψη χώρου θα δημιουργήσει σημαντικό έλλειμμα ως προς την κάλυψη των αναγκών του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής και θα επιφέρει σημαντική δυσχέρεια στη λειτουργία του Συνοικισμού. Η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης της δέσμευσης ακινήτου ως χώρου εκπαίδευσης είναι δεδομένη, πολύ περισσότερο που είναι γνωστά τα προβλήματα σχολικής στέγης στο Συνοικισμό μας (Δημοτικό και Γυμνάσιο – Λύκειο), προβλήματα που επιτείνονται κατ΄ αντανάκλαση των προβλημάτων σχολικής στέγης στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας.

Εκτιμούμε ότι ο Δήμος υπηρετώντας το Δημόσιο Συμφέρον οφείλει να μην προχωρήσει σε ενέργειες που οδηγούν στην άρση του χαρακτηρισμού του συγκεκριμένου χώρου ως κοινωφελούς, να προστατεύσει το χώρο ώστε να μην απωλέσει το δημόσιο χαρακτήρα του.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της από 23-11-2015 εισήγησης της Υπηρεσίας (συντάκτης: Στέργιος Κυριαζής) προς το Δημοτικό Συμβούλιο θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Συμφωνούμε με το πνεύμα των υπ’ αριθμ. 1, 3, 4 σημείων της, ενώ ως προς το υπ’ αριθμ. 2 σημείο, διατηρούμε σοβαρή επιφύλαξη α) ως προς το κατά πόσο συντείνει στο γενικότερο πνεύμα των υπόλοιπων σημείων της εισήγησης και β) ως προς την ορθότητα της άποψης περί «σφάλματος ως προς τον καθορισμό των υπόχρεων αποζημίωσης που σημειώνονται στους Πίνακες της υπ’ αριθμ. 30 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής», με βάση την  ισχύουσα νομοθεσία  (Ν.4067/12 και Ν.4315/2014) δεδομένου ότι οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν σε μεταγενέστερη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και όχι στην αρχική.

Λόγω των προαναφερόμενων επιφυλάξεων ειδικά ως προς το σημείο (2) της εν λόγω εισήγησης, αλλά και για τη διατύπωση μιας συνολικότερης εμπεριστατωμένης άποψης για το όλο ζήτημα εκ μέρους των κατοίκων του συνοικισμού  Κωνσταντινουπολιτών, ο Σύνδεσμος έχει ήδη ζητήσει νομική γνωμάτευση προκειμένου να την να προσκομίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του και ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως τα εν λόγω θέματα μετατεθούν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει ικανό χρονικό διάστημα για την αναγκαία διαβούλευση, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας.

Παρακαλούμε όπως αναγνωστεί η παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να καταγραφεί στα πρακτικά της προσεχούς συνεδρίασης”.