Από τον περασμένο Μάρτη μέχρι σήμερα, δεν έλειψαν οι στιγμές που ως νέο Δ.Σ. του