Διαβάστε τη νέα επιστολή που στείλαμε στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τα