Για την προσφορά της γυναίκας σήμερα θα μιλήσει το μέλος του Συνδέσμου μας Καίτη Παπαθανασίου