Τέσσερα ερωτήματα σχετικά με το υπό ανέγερση Δημοτικό Σχολείο του Συνοικισμού μας απευθύναμε στο Δήμαρχο