Δείτε δώ το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών του Αγίου Δωδεκαημέρου, στην Αγία Γλυκερία Συνοικισμού