Την ιστορία του Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών και ιδιαίτερα την σχέση του Συνοικισμού με την Κωνσταντινούπολη θα παρουσιάσει