Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε στα Κωνσταντινουπολίτικα είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Φέρνουμε τα υλικά