Επιστολή στο νέο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων έστειλε ο Σύνδεσμος Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών με λίστα έργων