Μία σειρά θεμάτων που εκκρεμούν ή απασχολούν το Συνοικισμό μας θέσαμε με υπόμνημα στις 14.07.2014