Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Χριστούγεννα είναι, κάλαντα λέμε” στις 17 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή πολλών συνοικιστών.