Ο αγιασμός τα σχολεία του Συνοικισμού θα τελεστεί τη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, τις εξής